Odborné znalosti

Vlastnosti vláknového laseru

2021-04-14
Funkce 1: Vzhledem k malému průměru jádra vlákna se v jádře snadno vytváří vysoká hustota výkonu. Proto má vláknový laser vysokou účinnost konverze, nízkou entalpii, vysoký zisk, úzkou šířku čáry a je vhodný. Efektivní implementace připojení k současným komunikačním systémům s optickými vlákny.
Funkce 2: Protože vlákno má dobrou flexibilitu, vláknový laser má vlastnosti malé velikosti, flexibility, kompaktní struktury, vysokého nákladového výkonu a snadnější integrace systému.
Funkce 3: Ve srovnání s tradičními polovodičovými lasery a plynovými lasery mají vláknové lasery vyšší účinnost přeměny energie, kompaktní strukturu, vysokou spolehlivost a jsou vhodné pro hromadnou výrobu.
Funkce 4: Ve srovnání s polovodičovými lasery mají vláknové lasery lepší jednobarevnost, menší cvrlikání a zkreslení během modulace a menší ztrátu vazby u optických vláken.