Odborné znalosti

Aplikace a princip vláknitých roštů

2021-04-14
Vláknová mřížka je difrakční mřížka vytvořená axiální modulací indexu lomu vláknového jádra určitým způsobem a je pasivním filtračním zařízením.
Vzhledem k tomu, že mřížkové vlákno má výhody malé velikosti, nízké ztráty spoje, plné kompatibility s optickým vláknem a schopnosti zabudovat inteligentní materiály a jeho rezonanční vlnová délka je citlivá na změny ve vnějším prostředí, jako je teplota, přetvoření, index lomu a koncentrace, komunikace optickými vlákny, snímání optickými vlákny a zpracování signálu z optických vláken a další pole jsou široce používány.
V současné době může společnost Box optronics vyrábět různé výrobky z vláknitých mřížek, jako jsou rovnoměrné vláknité mřížky, apodizované vláknité mřížky, germaniové vláknité mřížky a vláknité mřížky s fázovým posunem. Výrobky se používají hlavně ve vláknových mřížkových senzorech, vláknových mřížkových filtrech, čerpacích laserech, vláknových laserech.