Odborné znalosti

 • Ve srovnání s tradičními technologiemi byly plně uznány výhody vláknových laserů v kvalitě paprsku, hloubce ostrosti a dynamickém nastavení parametrů. Ve spojení s výhodami účinnosti elektro-optické konverze, všestranností procesu, spolehlivostí a cenou se úroveň použití vláknových laserů ve výrobě lékařských zařízení (zejména při jemném řezání a mikrosvařování) neustále zlepšuje.

  2022-02-22

 • V mobilitě dochází k obrovskému skoku. To platí ať už v automobilovém sektoru, kde se vyvíjejí řešení pro autonomní řízení, nebo v průmyslových aplikacích využívajících robotiku a automaticky řízená vozidla. Různé komponenty v celém systému musí vzájemně spolupracovat a doplňovat se. Hlavním cílem je vytvořit plynulý 3D pohled kolem vozidla, použít tento obrázek k výpočtu vzdáleností objektů a zahájit další pohyb vozidla pomocí speciálních algoritmů.

  2022-02-18

 • Tradiční laser využívá tepelnou akumulaci laserové energie k roztavení a dokonce těkání materiálu v aktivní oblasti. Při tom vznikne velké množství třísek, mikrotrhlin a dalších defektů zpracování a čím déle laser vydrží, tím větší je poškození materiálu. Laser s ultrakrátkým pulzem má ultra krátkou dobu interakce s materiálem a energie jediného pulzu je dostatečně silná, aby ionizovala jakýkoli materiál, realizovala zpracování za studena bez horké taveniny a získala ultrajemnou, nízkou výhody zpracování poškození nesrovnatelné s laserem s dlouhým pulsem. Zároveň pro výběr materiálů mají širší použitelnost ultrarychlé lasery, které lze aplikovat na kovy, TBC povlaky, kompozitní materiály atd.

  2022-02-09

 • Ve srovnání s tradičními procesy řezání kyslíkem, plazmou a jinými procesy řezání laserem má výhody rychlé řezné rychlosti, úzké štěrbiny, malé tepelně ovlivněné zóny, dobré svislé hrany štěrbiny, hladké řezné hrany a mnoha druhů materiálů, které lze řezat laserem. . Technologie řezání laserem je široce používána v oblasti automobilů, strojů, elektřiny, hardwaru a elektrických spotřebičů.

  2022-01-20

 • Od vynálezu prvního polovodičového laseru na světě v roce 1962 prošel polovodičový laser obrovskými změnami, které výrazně podpořily rozvoj další vědy a techniky, a je považován za jeden z největších lidských vynálezů dvacátého století. V posledních deseti letech se polovodičové lasery vyvíjely rychleji a staly se nejrychleji rostoucí laserovou technologií na světě. Rozsah použití polovodičových laserů pokrývá celou oblast optoelektroniky a stal se základní technologií dnešní vědy v oblasti optoelektroniky. Díky výhodám malých rozměrů, jednoduché struktury, nízké vstupní energie, dlouhé životnosti, snadné modulaci a nízké ceně jsou polovodičové lasery široce používány v oblasti optoelektroniky a jsou vysoce ceněny zeměmi po celém světě.

  2022-01-13

 • Vláknový laser označuje laser, který jako médium zisku používá skleněné vlákno dopované vzácnými zeminami. Vláknové lasery mohou být vyvinuty na bázi vláknových zesilovačů. Vysoká hustota výkonu se snadno vytvoří ve vláknu působením světla pumpy, což má za následek laser. Hladina energie laseru pracovní látky je „inverze populace“, a když se správně přidá kladná smyčka zpětné vazby (k vytvoření rezonanční dutiny), může být vytvořen výstup laserové oscilace.

  2021-12-22