Odborné znalosti

Klasifikace snímače teploty optického vlákna

2021-03-16
Teplotní senzor s optickým vláknem je snímací zařízení, které analyzuje spektrum přenosu vlákna, aby pochopilo teplotu v reálném čase pomocí principu, že spektrum absorbované některými látkami se mění s teplotou.
Dělí se hlavně do následujících kategorií:
1. Fázově modulovaný optický snímač teploty, jako je Mach-Zehnder mz interferometr, fp Fabry Perot interferometr, snímač teploty vláknové mřížky a typ amplitudové modulace, jako je modulace polarizačního modulačního typu ztráty ohybu atd. Měření teploty LCD
2. Teplotní senzor vlákna tepelného záření využívá tepelné záření generované ve vláknu ke snímání teploty, které je založeno na jevu záření černého tělesa generovaného horkým bodem v jádru vlákna. Safírový optický snímač teploty
3. Světlo propustný optický snímač teploty, který využívá optické vlákno jako snímač pro přenos měřicích signálů. Citlivá součástka není optické vlákno. Jako je polovodičový senzor absorpce světla, fluorescenční senzor teploty vlákna, senzor teploty termochromního vlákna.