Odborné znalosti

Role výkonového zesilovače

2021-03-17
Pro hlavní účel lze zesilovače rozdělit do dvou hlavních kategorií, a to na profesionální zesilovače a domácí zesilovače.
Zesilovače používané na stadionech, v kinech, tanečních sálech, konferenčních sálech nebo na jiných veřejných místech, stejně jako na nahrávacích a dalších místech, obecně řečeno, existují některé jedinečné požadavky na jejich technické parametry, takové zesilovače se často nazývají profesionální zesilovače.
Pro zhodnocení hi-fi hudby pro rodinu, přehrávání AV systému a karaoke zábavní zesilovače obvykle nazýváme domácí zesilovače.
Předzesilovač má hlavní funkci provést potřebné zpracování a napěťové zesílení na programovém signálu vysílaném ze zdroje signálu a poté jej odeslat do koncového výkonového zesilovače. Stejně jako železniční rampa řídí, který zdrojový signál se přepne na zesilovač a který zdrojový signál se od zesilovače odpojí.
Post-amplifier je část, která provádí čistě výkonové zesílení. Jeho úlohou je být co nejvíce, původně lokálně zesílený, ze signálu předchozího stupně. Naším požadavkem pro druhý stupeň je, aby zvětšení bylo co největší a zkreslení zesíleného signálu by mělo být co nejnižší. Kromě zesilovacího obvodu jsou navrženy také různé ochranné obvody, jako je ochrana proti zkratu, ochrana proti přepětí, ochrana proti nadměrné teplotě a ochrana proti nadměrnému proudu.
Tyto dva typy výkonových zesilovačů se obecně používají pouze ve špičkových strojích.
Kombinovaný zesilovač spojuje předzesilovač a postampler do jediného zesilovače, který kombinuje funkce předchozích dvou. Takzvané zesilovače jsou všechny kombinované a mají širokou škálu aplikací. Obecně lze říci, že výkon kombinovaného koncového zesilovače je menší než výkon předního a zadního koncového zesilovače a efekt přehrávání je také horší než u předního a zadního koncového zesilovače. Kombinované výkonové zesilovače jsou však levnější a pohodlnější k použití a mohou plně vyhovět obecným potřebám rodiny.