Odborné znalosti

vláknový laser

2021-03-16
Vláknový laser používá vlákno dopované vzácnými zeminami jako médium zisku a světlo pumpy vytváří v jádře vysokou hustotu výkonu, což má za následek „změnu počtu částic“ úrovně dopovaných iontů. Když je správně přidána kladná zpětná vazba (tvořící rezonanční dutinu), vzniká laserový výstup.
Vláknové lasery se používají v široké škále aplikací, včetně optických komunikací, laserových vesmírných telekomunikací, stavby lodí, výroby automobilů, laserových gravírovacích strojů, laserových značkovacích strojů, laserových řezacích strojů, tiskových válců, vrtání/řezání/svařování nekovových kovů ( Svařování bronzu, kalení, plátování a hloubkové svařování), zabezpečení vojenské obrany, lékařské vybavení a vybavení, výstavba rozsáhlé infrastruktury.
Vláknový laser, stejně jako ostatní lasery, se skládá z pracovního média, které generuje fotony, fotonu, který je přiváděn zpět a rezonančně zesilován v pracovním médiu, a čerpacího zdroje, který budí optický přechod, ale pracovní médium vláknového laseru. Jde o dopované vlákno, které zároveň funguje jako vlnovod. Vláknový laser je proto rezonanční zařízení vlnovodu.
Vláknový laser je obecně opticky čerpán. Světlo čerpadla je připojeno k vláknu. Fotony na vlnové délce pumpy jsou absorbovány médiem a vytvářejí inverzi populace. Nakonec je ve vláknitém médiu generováno excitované záření pro výstup laseru. Proto vláknový laser V podstatě převodník vlnových délek.
Dutina vláknového laseru se obecně skládá ze dvou stran a dvojice rovinných zrcadel a signály jsou přenášeny v dutině ve formě vlnovodu.