Odborné znalosti

Hlavní klasifikace senzorů

2021-03-16
Hlavní klasifikace senzorů:
Podle účelu
Senzory citlivé na tlak a sílu, senzory polohy, senzory hladiny, senzory energie, senzory rychlosti, akcelerometry, senzory záření, teplotní senzory.
Z principu
Senzor vibrací, senzor vlhkosti, magnetický senzor, senzor plynu, vakuový senzor, biosenzor atd.
Stiskněte výstupní signál
Analogový senzor: převádí měřenou neelektrickou veličinu na analogový elektrický signál.
Digitální snímač: Převádí naměřené neelektrické veličiny na digitální výstupní signály (přímé i nepřímé).
Digitální senzor: Převádí naměřený semafor na výstup frekvenčního signálu nebo signálu s krátkým cyklem (včetně přímého nebo nepřímého převodu).
Přepnout snímač: Když měřený signál dosáhne určité prahové hodnoty, snímač vydá odpovídající signál nízké nebo vysoké úrovně.
Podle výrobního procesu
Integrované senzory jsou vyráběny pomocí standardní procesní technologie pro výrobu polovodičových integrovaných obvodů na bázi křemíku.
Část obvodů používaných k počátečnímu zpracování testovaného signálu je také obvykle integrována na stejném čipu.
Tenkovrstvý senzor je tvořen filmem odpovídajícího citlivého materiálu naneseným na dielektrickém substrátu (substrát). Při použití procesu míchání může být část okruhu vyrobena také na tomto substrátu.
Silnovrstvý senzor se vyrábí nanesením kaše z odpovídajícího materiálu na keramický substrát, který je obvykle vyroben z Al2O3, a poté se tepelně zpracuje za vzniku silného filmu.
Keramické senzory jsou vyráběny standardními keramickými procesy nebo jejich obměnami (sol, gel atd.).
Po dokončení příslušné přípravné operace se tvarovaná součást slinuje při vysoké teplotě. Existuje mnoho společných charakteristik mezi dvěma procesy tlustovrstvých a keramických senzorů. V některých ohledech lze tlustovrstvý proces považovat za variantu keramického procesu.
Každá procesní technologie má své výhody a nevýhody. Keramické a tlustovrstvé snímače jsou rozumnější díky