Novinky z oboru

Nový produkt 976nm 420W pumpová vláknová laserová dioda

2021-08-10
V průmyslové laserové aplikaci lidé v minulosti obvykle používali čerpání 915nm, ale s rychlým vývojem vláknových laserů je poptávka na trhu po vyšším výkonu stále výraznější a konkurence je stále tvrdší. Vlnová délka 915 nm má nižší absorpční účinnost, což přineslo dvojité překážky v oblasti nákladů a techniky, což omezuje vývojvysoce výkonné a levné laserové moduly s vláknovou vazbou.

Kvůli vyššímu absorpčnímu koeficientu pro vlnovou délku 976 nm. Při stejném vstřikování výkonu čerpadla, ve srovnání s 915nm, když je přijato schéma čerpání 976nm, bude výstupní výkon vláknového laseru o 13% vyšší a délka zesílení vlákna potřebného pro čerpání vlnového pásma 976nm je kratší, což přímo snižuje materiálové náklady a zároveň účinně snižuje nelineární efekt, ztrátu optické účinnosti a obtížnost řízení teploty.

Kromě fanatického pronásledování vysokého výkonu a vysokého jasu trh naléhavě potřebuje nákladově efektivní moduly čerpadel. Cenová válka v tržní konkurenci je stále tvrdší. Nově byl spuštěn zdroj 420W 976nm, který zvyšuje výkon a snižuje náklady.