Novinky z oboru

Nový produkt 976nm 420W laserová dioda s vláknem propojená s čerpadlem

2021-08-10
V průmyslových laserových aplikacích lidé v minulosti obvykle používali 915nm čerpání, ale s rychlým rozvojem vláknových laserů se poptávka na trhu po vyšším výkonu stále více prosazuje a konkurence je stále tvrdší. Vlnová délka 915nm má nižší účinnost absorpce, což přineslo dvojité překážky v nákladech a technologii, což omezuje vývojvysoce výkonné a levné laserové moduly s vlákny.

Kvůli vyššímu absorpčnímu koeficientu pro vlnovou délku 976nm. Při stejném vstřikování výkonu čerpadla ve srovnání s 915nm, když se použije schéma 976nm čerpání, bude výstupní výkon vláknového laseru o 13 % vyšší a délka ziskového vlákna potřebná pro čerpání vlnového pásma 976nm je kratší, což přímo snižuje náklady na materiál a zároveň účinně snižuje nelineární efekt, ztrátu optické účinnosti a obtížnost tepelného managementu.

Kromě fanatické honby za vysokým výkonem a vysokým jasem trh naléhavě potřebuje nákladově efektivní moduly čerpadel. Cenová válka v tržní konkurenci je stále zuřivější. Nově je uveden na trh 420W 976nm čerpací zdroj, který zvyšuje výkon a snižuje náklady.