Odborné znalosti

Význam polovodičových laserových čipů

2021-08-06
Polovodičové lasery jsou běžně známé jako laserové diody. Říká se jim polovodičové lasery kvůli vlastnostem použití polovodičových materiálů jako pracovních materiálů. Polovodičový laser se skládá z polovodičového laserového modulu spojeného s vlákny, zařízení kombinujícího paprsek, kabelu pro přenos laserové energie, napájecího systému, řídicího systému a mechanické struktury. Laserový výstup je realizován pod řízením a monitorováním napájecího systému a řídicího systému.

Podle různých pracovních materiálů existují hlavně tři způsoby buzení: elektrické vstřikování, čerpadlo a buzení vysokoenergetickým elektronovým paprskem.


Vysoce výkonný polovodičový laserový čip je základním kamenem a zdrojem celého řetězce průmyslového zpracování laseru. Je to klíčová základní součást laserového čerpání, průmyslového zpracování a pokročilé výroby. Je to předpoklad pro miniaturizaci, nízkou hmotnost a stabilní výkon laserových systémů. A záruka, může být široce používána v pokročilé výrobě, lékařské kráse, letectví, ochraně bezpečnosti a dalších oblastech.


BoxOptronics může zákazníkům poskytovat vysoce výkonné, dlouhověké, velkoobjemové laserové čipy navržené výrobcem OEM různých výkonů a různých vlnových délek a také může přizpůsobit individualizované čipy různých velikostí podle různých potřeb zákazníků: nepřetržitý výkon od Několik wattů jedné trubice může dosáhnout sta wattů laserové diody; kvazikontinuální (QCW) výstupní výkon se pohybuje od desítek wattů do stovek wattů.