FAQ

Jaký je bodový výstup z vlákna?

2021-02-01
Bodový výstup z optického vlákna je obecně kruhový bod s určitým úhlem divergence. Specifická velikost bodu souvisí s průměrem jádra vlákna a úhel divergence je určen číselnou aperturou vlákna. Běžná optická vlákna se dělí na jednovidová a vícevidová, průměr jednovidového jádra je μm od 2,9 do 9μm, průměr vícevidového jádra je μm od 50 do 400μm a numerická apertura je obecně 0,15 NA a 0,22 NA. Numerická apertura se vztahuje k sinusové hodnotě maximálního úhlu dopadu totálního odrazového přenosu paprsku ve vláknu. Lze jej jednoduše považovat za úhel divergence laserového vlákna 0,0,22 NA představující úhel divergence (poloviční úhel) asi 12,5° a 0,15 NA představující úhel divergence asi 8°.