FAQ

Co je režim spojování vláken založený na jedné laserové diodě?

2021-01-29
Všechny lasery poskytované společností Box Optronics jsou založeny na režimu spojování vláken jednoho laseru. Mezi produkty patří řada spojek s jednou trubkou, řada spojek s jednou trubkou a řada modulů svazku vláken. Vazebním režimem jednoho laseru je spojení světla z jednoho LD čipu do optického vlákna a získání určitého výstupního výkonu polovodičového laseru po výrobě a balení. Vlnová délka jedné řady laserových spojek je od 405nm do 976nm a výkon je 2MW až 10W. Řada spojek s více jednoduchými laserovými vlákny využívá technologii spojování s více jednou trubkou k realizaci superpozice několika nebo dokonce desítek paprsků LD prostřednictvím rozumného návrhu optické dráhy tak, aby se spojily do vlákna. Vlnová délka se pohybuje od 450nm do 976nm a výkon může dosáhnout 1,6W až 200W. Modul pro svazování vláken se používá ke svazování vlákna sestavy laseru spojeného s více vlákny a poté spojení vlákna se slučovačem paprsků a pak jeho připojení k výstupu vlákna. Vlnová délka může být od 450nm do 1550nm a výkon může dosáhnout 300W. Obecně se poslední dvě metody používají ve vysoce výkonných laserech.