Novinky z oboru

Optický zesilovač

2021-11-19
Optický zesilovačOptické vláknové zesilovačenásobit proud fotonů pomocí elektronické excitace. Termín také odkazuje na senzory z optických vláken.
 
Aplikace
Tato zařízení se používají k zesílení signálů v dálkových optických komunikačních systémech. Automatické snímání optických vláken zahrnuje detekci průchodu objektů.
 
technologie
Při komunikaci optickými vlákny je signál v pravidelných intervalech zesilován. Nejběžnější metodou je použití laserového čerpání ke stimulaci erbiem dopovaných vláknových zesilovačů (EDFA). Existují další dopingové systémy a technika, která využívá Ramanův efekt.
 Snímání optickými vlákny je realizováno přerušením nebo odrazem laserového paprsku. Obecně má každá jednotka dvě optické a elektrické přípojky pro napájení a detekci signálu. Citlivost je nastavitelná a zařízení může být schopno samočinného nastavení na základě minulých zkušeností.
 
Jak si vybrat
Vyberte komunikační zařízení podle frekvenčního rozsahu signálu a přenosové vzdálenosti. U snímacích zařízení bude výběr záviset na požadované funkční složitosti a době odezvy.