Novinky společnosti

Vláknový zesilovač

2021-11-09
Optický zesilovač je nový plně optický zesilovač používaný v komunikační lince s optickým vláknem k realizaci zesílení signálu. Podle polohy a funkce v optickém vedení se obecně dělí na reléové zesílení, předzesilování a výkonové zesílení. Hlavní produkty BoxOptronics:vláknový zesilovač s jednou vlnovou délkou dopovaný erbiem, erbiem dopovaný vláknový zesilovač, L-pásmový výkonový vláknový zesilovač, jednovlnový zesilovač, výkonový zesilovač, plochý erbiem dopovaný vláknový zesilovač s více vlnovými délkami, vícevlnový vláknový zesilovač, erbiem dopovaný vláknový zesilovač v pásmu C, vláknový zesilovač, vysokofrekvenční výkonový vláknový zesilovač, vysoce výkonný vláknový zesilovač dopovaný erbiem, vysokovýkonový zesilovač, vláknový zesilovač dopovaný erbiem v pásmu C, výkonový zesilovač EDFA,vláknový Ramanův zesilovač, Ramanův zesilovač v pásmu C, Ramanův zesilovač, EDFA,SOA polovodičový zesilovač, 1310nm polovodičový zesilovač, polovodičový zesilovač, 1310nm vláknový zesilovač,pulzní vláknový zesilovač dopovaný erbiem.