Odborné znalosti

Mezní vlnová délka vlákna

2021-10-25
Mezní vlnová délka vlákna má zajistit, že ve vláknu existuje pouze jeden mód.
Jednou z hlavních přenosových charakteristik jednovidového vlákna je mezní vlnová délka, která má velký význam pro výrobce optických kabelů a uživatele optických kabelů při navrhování a používání optických přenosových systémů.

Normálním přenosovým režimem jednovidového vlákna je režim lineární polarizace (včetně dvou ortogonálních režimů). Takzvaná mezní vlnová délka označuje mezní vlnovou délku módů vyššího řádu (včetně čtyř degenerovaných módů složených ze dvou kruhových polarizačních módů a dvou ortogonálních módů). Provozní vlnová délka jednovidového optického přenosového systému musí být větší než mezní vlnová délka, jinak bude optické vlákno pracovat v duální oblasti. Díky existenci módů bude generován módový šum a multimódová disperze, což povede ke zhoršení přenosového výkonu a snížení šířky pásma. Obrázek 1 ukazuje vlastní funkce a křivky jednoho vlákna, stejně jako rozložení profilu indexu lomu. Z obrázku 1 je vidět, že pracovní oblast jednovidového vlákna je:

Normalizovaná frekvence


Ve vzorci je a poloměr jádra, index lomu jádra a pláště a λ je pracovní vlnová délka. V=2,4048 je mezní hodnota modulu. Když jsou strukturální parametry optického vlákna načasovány, mezní vlnová délka optického vlákna je: