Odborné znalosti

Podrobné vysvětlení principu fungování optického izolátoru

2021-10-18
Hlavní použití: jednosměrný přenos, blokování protisvětla, ochrana laserů a vláknových zesilovačů
Vložný útlum: dopředný směr, zemní vložný útlum (0,2 až 2dB)
Vysoká izolace: ztráta zad. Jednostupňové 20 až 40 dB, 40 až 80 dB bipolární
Ztráta odrazem: Ztráta zpětným tokem s konektorem je 60 dB;
Problémy při návrhu izolátorů: polarizační citlivost, závislost na vlnové délce. Teplotní závislost Faradayova rotátoru.

[Princip úvodu]:
Faradayův jev: působením vnějšího magnetického pole se polarizační rovina procházejícího polarizovaného světla otočí. Materiál s tímto efektem je magnetooptický materiál.
Směr otáčení roviny polarizace světla závisí na použitém elektrickém poli a nemá nic společného se směrem šíření světla.
Tento efekt se liší od vlastního magnetooptického efektu světla. V materiálech přirozeně citlivých na světlo závisí směr rotace na směru šíření světla. Nemá to nic společného s vnějším magnetickým polem.