Odborné znalosti

Čtyřvlnné míchání v systému WDM

2021-09-04
V komunikaci je Four Wave Mixing (FWM) spojovacím efektem mezi světelnými vlnami způsobenými polarizací třetího řádu reálnou částí vláknového média. Je způsobena interakcí dvou nebo tří světelných vln různých vlnových délek na jiných vlnových délkách. Výroba tzv. míchacích produktů neboli nových světelných vln v postranních pásmech je parametrický nelineární proces. Důvodem čtyřvlnného míchání je to, že světlo při určité vlnové délce dopadajícího světla změní index lomu optického vlákna a fáze světelné vlny se změní na různých frekvencích, což má za následek novou vlnovou délku.

účinek:
1) Podílet se na spektrálním rozšíření vláknového zesilovače.
2) Optický parametrický zesilovač (OPA) a optický parametrický oscilátor (OPO), které lze použít pro optické vlákno.
3) V komunikaci optických vláken je obvykle škodlivý.
4) Obvykle se objevují v koherentní anti-Stokes Ramanově spektroskopii.
5) Používá se v technologiích, jako je fázová konjugace, holografické zobrazování a optické zpracování obrazu.