Odborné znalosti

Multiplexování husté divize vlnových délek

2021-07-28
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing): je schopnost kombinovat skupinu optických vlnových délek s jediným optickým vláknem pro přenos. Jedná se o laserovou technologii používanou ke zvýšení šířky pásma u stávajících páteřních sítí z optických vláken. Přesněji řečeno, technologie má multiplexovat těsné spektrální rozestupy jednoho nosiče vláken v uvedeném vlákně, aby se využil dosažitelný přenosový výkon (například pro dosažení minimálního stupně rozptylu nebo útlumu). Tímto způsobem lze při dané kapacitě přenosu informací celkový počet požadovaných optických vláken snížit.

DWDM může kombinovat a přenášet různé vlnové délky současně ve stejném optickém vlákně. Aby bylo jedno vlákno účinné, je převedeno na více virtuálních vláken. Pokud tedy plánujete multiplexovat 8 nosičů optických vláken (OC), to znamená vysílat 8 signálů v jednom optickém vlákně, přenosová kapacita se zvýší z 2,5 Gb/s na 20 Gb/s. Data byla shromážděna v březnu 2013. Díky použití technologie DWDM může jedno optické vlákno přenášet více než 150 světelných vln různých vlnových délek současně a maximální rychlost každé světelné vlny může dosáhnout přenosové rychlosti 10 Gb/ s. Jak výrobci přidávají ke každému vláknu více kanálů, přenosová rychlost terabitů za sekundu je hned za rohem.
Klíčovou výhodou DWDM je, že jeho protokol a rychlost přenosu nejsou relevantní. Síť založená na DWDM může k přenosu dat používat protokoly IP, ATM, SONET/SDH a ​​Ethernet a zpracovávaný datový tok se pohybuje mezi 100 Mb/s a 2,5 Gb/s. Sítě založené na DWDM tak mohou na laserovém kanálu přenášet různé typy datového provozu různými rychlostmi. Z hlediska QoS (Quality of Service), sítě založené na DWDM rychle reagují na požadavky zákazníků na šířku pásma a změny protokolů levným způsobem.

Integrovaný systém DWDM má mnoho výhod:
1. Multiplexor a demultiplexor integrovaného systému DWDM se používají samostatně na vysílacím konci a přijímacím konci, konkrétně: na vysílacím konci je pouze multiplexor a na přijímacím konci pouze rozdělovač a přijímací konec i vysílací konec je odstraněn. Konverzní zařízení OTU (tato část je dražší)? Investici do zařízení DWDM lze proto ušetřit o více než 60%.
2. Integrovaný systém DWDM používá na přijímacím a vysílacím konci pouze pasivní komponenty (například multiplexory nebo demultiplexory). Telekomunikační operátoři mohou zadávat objednávky přímo od výrobců zařízení, čímž se sníží dodávky a sníží náklady, čímž se ušetří náklady na zařízení.
3. Otevřený systém správy sítě DWDM je zodpovědný za: monitorování OTM (hlavně OTU), OADM, OXC, EDFA a investice do jeho zařízení tvoří asi 20% celkových investic systému DWDM; a integrovaný systém DWDM nevyžaduje vybavení OTM. Správa sítě je zodpovědná pouze za monitorování OADM, OXC a EDFA a může konkurovat více výrobců a náklady na správu sítě lze ve srovnání s otevřenou správou sítě DWDM snížit přibližně o polovinu.
4. Vzhledem k tomu, že multiplexní/demultiplexní zařízení integrovaného systému DWDM je pasivní zařízení, je vhodné poskytovat více služeb a více rychlostních rozhraní, pokud vlnová délka optického transceiveru koncového obchodního zařízení splňuje standard G. 692 , který má přístup k jakékoli službě, jako je PDH, SDH, POS (IP), ATM atd., a podporuje PDH, SDH různých rychlostí, jako je 8M, 10M, 34M, 100M, 155M, 622M, 1G, 2,5G, 10G atd., ATM a IP Ethernet? Vyhněte se otevřenému systému DWDM kvůli OTU, ale lze použít pouze zakoupený systém DWDM určil optickou vlnovou délku (1310nm, 1550nm) a přenosovou rychlost zařízení SDH, ATM nebo IP Ethernet? Je nemožné použít jiná rozhraní.
5. Pokud jsou moduly laserových zařízení optických přenosových zařízení, jako jsou směrovače SDH a ​​IP, jednotně navrženy s kolíky standardní geometrické velikosti, standardizovanými rozhraními, snadnou údržbou a vkládáním a spolehlivým připojením. Tímto způsobem mohou pracovníci údržby volně vyměnit laserovou hlavu za specifickou barevnou vlnovou délku podle potřeb vlnových délek integrovaného systému DWDM, který poskytuje vhodné podmínky pro údržbu laserové hlavy při selhání a vyhýbá se nevýhodě nutnosti výměny laserové hlavy. celou desku výrobcem v minulosti. Vysoké náklady na údržbu.
6. Světelný zdroj s barevnou vlnovou délkou je v současné době jen o něco dražší než běžný světelný zdroj s vlnovou délkou 1310 nm a 1550 nm. Například světelný zdroj s barevnou vlnovou délkou 2,5 G je v současné době o více než 3 000 juanů dražší, ale když je připojen k integrovanému systému DWDM, lze jej použít. Náklady na systém se sníží téměř 10krát a s velký počet aplikací světelných zdrojů s barevnou vlnovou délkou, jeho cena se bude blížit ceně běžných světelných zdrojů.
7. Integrované zařízení DWDM má jednoduchou strukturu a menší velikost, pouze asi pětinu prostoru zabírá otevřený DWDM, což šetří zdroje počítačové místnosti.
Stručně řečeno, integrovaný systém DWDM by měl být široce používán ve velkém počtu přenosových systémů DWDM a postupně by měl nahradit dominantní postavení otevřeného systému DWDM. Vzhledem k tomu, že v síti se v současné době používá velké množství optických přenosových zařízení se společnými světelnými zdroji, doporučuje se použít integrovanou a otevřenou kompatibilní hybridní DWDM k ochraně počáteční investice.