Odborné znalosti

Jaký je rozdíl mezi jednovidovým vláknem a vícerežimovým vláknem?

2021-07-16
Optické vlákno přenáší signály prostřednictvím světlovodu, nevodivého, a nebojí se úderu blesku, takže není nutné používat uzemnění. Podle přenosového režimu světla v optickém vlákně jej dělíme na víceseimové optické vlákno a jednovidové optické vlákno.

Multimode vlákno: Může přenášet více režimů světla.

Jednovidové vlákno: Lze přenášet pouze jeden režim světla.

Jaký je rozdíl mezi jednovidovým vláknem a vícerežimovým vláknem?
Jednovidové vlákno používá jako světelný zdroj polovodičový laser; vlákno s více režimy používá jako zdroj světla diody vyzařující světlo; jednovidové vlákno má širokou přenosovou frekvenci a dlouhou přenosovou vzdálenost, ale protože vyžaduje laserový zdroj, jsou náklady vysoké; vlákno s více režimy má nízkou přenosovou rychlost a krátkou vzdálenost, ale jeho cena je relativně nízká; průměr a disperze jádra vlákna v jednom režimu jsou malé, což umožňuje pouze jeden způsob přenosu; vícemódový průměr jádra vlákna a disperze jsou velké, což umožňuje přenos stovek režimů.