aplikace

Aplikace EDFA v komunikačním systému

2021-07-12
Hlavní funkcíEDFAv komunikačním systému s optickým vláknem je prodloužení vzdálenosti relé. Když je kombinován s technologií multiplexování s dělením vlnové délky a technologií optického oblouku, může realizovat ultra velkou kapacitu a přenos na ultra dlouhé vzdálenosti.
V komunikačních systémech existuje především několik aplikací EDFA:
1. Jako předzesilovač
Pro předzesilovač přijímače je obecně vyžadován zesilovač s vysokým ziskem a nízkým šumem. Díky nízkohlučným vlastnostemEDFA, když je použit jako předzesilovač přijímače, lze výrazně zlepšit citlivost přijímače. Jeho použití je znázorněno na obrázku (a).
2. Použijte jako zesilovač výkonu vysílače
Pokud je k výstupu vysílače připojen návnadou dopovaný vláknový zesilovač, lze jej použít ke zvýšení výstupního výkonu, zvýšení vstupního optického výkonu a prodloužení přenosové vzdálenosti, jak je znázorněno na obrázku (b).
3. Použijte jako opakovač

Toto je důležitá aplikaceEDFAv optických komunikačních systémech. Může nahradit tradiční optické/elektrické/optické opakovače a přímo zesílit optický signál v lince pro dosažení plně optické komunikační technologie. Princip je znázorněn v (c).