Odborné znalosti

Klíčová technologie vysoce výkonných laserových diod

2021-07-02
Optimalizace návrhu struktury: Tři základní principy polovodičových laserů jsou: elektrická injekce a omezení, elektro-optická konverze, optické omezení a výstup, které odpovídají návrhu elektrického vstřikování, návrhu kvantové studny a návrhu optického pole struktury vlnovodu, v tomto pořadí. Optimalizace struktury kvantových vrtů, kvantových drátů, kvantových teček a fotonických krystalů podpořila neustálé zlepšování laserové technologie, díky čemuž je výstupní výkon a účinnost elektrooptické konverze laserů vyšší a vyšší, kvalita paprsku je stále lepší a lepší a vyšší. spolehlivost .
Vysoce kvalitní technologie růstu epitaxního materiálu: Technologie růstu polovodičového laserového epitaxního materiálu je jádrem vývoje polovodičových laserů. Optimalizuje především dopingovou křivku, aby se snížilo překrytí mezi optickým polem a silně dotovanou oblastí, čímž se snižuje ztráta absorpce volného nosiče a zlepšuje se účinnost konverze zařízení.
Technologie povrchové úpravy dutin: Prostřednictvím různých technologií pasivace povrchu dutin a povrchové úpravy snižte nebo odstraňte defekty a oxidaci povrchu dutin, snižte absorpci světla na povrchu dutiny, zvyšte hodnotu COMD povrchu dutiny a dosáhněte vysokého špičkového výkonu.
Integrovaná obalová technologie: Výzkum klíčové technologie vysoce výkonného polovodičového laserového balení má začít od aspektů tepla, obalových materiálů a stresu, vyřešit obalový design tepelného managementu a tepelného namáhání a dosáhnout technologického průlomu v vývoj přímých polovodičových laserů k vysokému výkonu, vysokému jasu a vysoké spolehlivosti.