Odborné znalosti

Hlavní funkce měření teploty optického vlákna

2021-06-11
Technologie měření teploty optických vláken je nová technologie, která byla vyvinuta teprve v posledních letech a postupně odhalila některé vynikající vlastnosti. Ale stejně jako jiné nové technologie ani technologie měření teploty optických vláken není všelékem. Neslouží k nahrazení tradičních metod, ale k doplnění a vylepšení tradičních metod měření teploty. Díky plnému využití jeho silných stránek lze vytvářet nová řešení měření teploty a technické aplikace, jak je popsáno níže:
Měření teploty v silném elektromagnetickém poli. Metody vysokofrekvenčního a mikrovlnného ohřevu si získaly pozornost a postupně se rozšiřují do následujících oborů: vysokofrekvenční tavení kovů, svařování a kalení, vulkanizace pryže, sušení dřeva a tkanin, farmacie, chemikálie, dokonce i domácí vaření. Technologie měření teploty optických vláken má v těchto oblastech absolutní výhody, protože nedochází k dodatečnému zahřívání vodivými částmi ani rušení elektromagnetickými poli.
Měření teploty vysokonapěťových elektrických spotřebičů. Nejtypičtější aplikací je měření teploty horkých míst vinutí vysokonapěťového transformátoru. Britské centrum pro výzkum elektrické energie se tímto tématem zabývá od poloviny 70. let 20. století, zpočátku pro diagnostiku a predikci chyb a později pro aplikaci řízení spotřeby počítače. Přepnul se na bezpečný provoz při přetížení, aby byl systém v nejlepší distribuci energie. postavení. Dalším typem aplikace jsou různá vysokonapěťová zařízení, jako jsou generátory, vysokonapěťové spínače, ochranná zařízení proti přetížení a dokonce i nadzemní elektrické vedení a podzemní kabely.
Proces výroby hořlavých a výbušných materiálů a měření teploty zařízení. Optický vláknový senzor je v podstatě ohnivzdorné a nevýbušné zařízení. Nevyžaduje opatření proti výbuchu a je velmi bezpečný a spolehlivý. Ve srovnání s elektrickými senzory může snížit náklady a zvýšit citlivost. Například reakční nádrž velkého chemického závodu pracuje při vysoké teplotě a vysokém tlaku. Sledování charakteristik povrchové teploty reakční nádoby v reálném čase může zajistit její správnou funkci. Optické vlákno je položeno podél povrchu reakční nádoby do mřížky snímající teplotu, takže lze monitorovat případná horká místa. Účinně předcházet nehodám.
Měření teploty vysokoteplotního média. V metalurgickém průmyslu, když je teplota vyšší než 1300 °C nebo 1700 °C, nebo když teplota není vysoká, ale podmínky použití jsou špatné, stále existuje mnoho problémů s měřením teploty. Využijte naplno výhody technologie měření teploty optických vláken, z nichž se očekává, že budou vyřešeny. Například kontinuální měření teploty roztavené oceli, roztaveného železa a souvisejících zařízení, rozložení teploty tělesa vysoké pece atd., související výzkumy probíhají doma i v zahraničí.
Kontrola bezpečnosti mostu. V projektu inspekce bezpečnosti domácích mostů se senzory s vláknovými mřížkami používají k detekci namáhání, deformace a teplotních změn mostu za různých podmínek. Na zvolené koncové ploše můstku je umístěno 8 snímačů napětí vláknové mřížky a 4 snímače teploty vláknové mřížky, z toho 8 snímačů pnutí vláknové mřížky je zapojeno v sérii do 1 kanálu a 4 teplotní čidla jsou zapojena sériově do 1 kanálu a poté přenášen optickým vláknem Přejděte do kanceláře správy mostu, abyste realizovali centralizované řízení mostu. Soudě podle výsledků testu jsou testovací data získaná senzorem vláknové mřížky v souladu s očekávanými výsledky.
Kontrola roztaveného ocelového odlitku. Aby se zabránilo oxidaci roztavené oceli a zlepšila se kvalita během odlévání kontinuálního lití, je doufáno, že roztavená ocel bude proudit z pánve do mezipánve ve stavu zcela izolovaném od vzduchu. Ale ve skutečnosti, když je lití pánve dokončeno, operátor vizuálně posoudí, zda struska vytekla, takže vzduchotěsný stav je narušen mezi 5 a 10 minutami před dokončením lití pánve. Aby se zabránilo zhoršení kvality odlévané bramy a chybnému posouzení úniku strusky, bylo vyvinuto zařízení pro detekci úniku strusky z optických vláken.