Novinky z oboru

Aplikační pouzdro DFB Butterfly Lasers

2021-06-09
1. DFB motýlí laserylze použít v elektrárnách k přísnému sledování poměru složení každého plynu: H2O, O2, CO, CO2, NH3, NO2 atd.; k dosažení rychlejšího a účinnějšího spalování; snížit emise znečišťujících látek a snížit spotřebu energie.
2.DFB motýlí laserylze použít pro řízení procesu, sledovat koncentraci HCl, optimalizovat výrobu PVC materiálů; monitorovat koncentraci O2, CO, CO2 ve spalovací komoře a řídit proces tavení oceli.
3. DFB motýlí laserylze použít pro detekci složení potrubí zemního plynu a detekci netěsností.

4. DFB motýlí laserymůže být použit ve výzkumu vesmíru, jako jsou laboratoře NASA, Ruská vesmírná agentura atd.