Odborné znalosti

vláknový laser

2021-05-31
Vláknové laserypoužijte vlákno dopované vzácnými zeminami jako médium zisku a světlo pumpy vytvoří vysokou hustotu výkonu v jádru vlákna, což způsobí "inverzi populace" úrovně energie dopovaných iontů. Když je správně přidána kladná zpětná vazba (tvořící rezonanční dutinu), vytváří laserový výstup.
Rozsah použití vláknového laseru je velmi široký, včetně vláknové komunikace, laserového vzdáleného dotazování, stavby lodí, výroby automobilů, laserového gravírovacího stroje, laserového značkovacího stroje, laserového řezacího stroje, tiskového válce, vrtání / řezání / svařování do kovů a nekovů ( Svařování mosazi, kalení, plátování a hloubkové svařování), vojenská a národní obranná bezpečnost, lékařské vybavení a vybavení, rozsáhlá infrastruktura atd.
Vláknové lasery, stejně jako ostatní lasery, se skládají z pracovního média, které může generovat fotony, optického rezonátoru, který umožňuje zpětné přivádění fotonů a jejich rezonanční zesílení v pracovním médiu, a zdroje čerpadla, který budí světelné přechody, ale pracovní médium vláknový laser Jedná se o dopované vlákno, které také hraje roli vedení vln. Vláknový laser je proto rezonanční zařízení vlnovodu.
Vláknové lasery obecně používají metody optického čerpání. Světlo pumpy je připojeno k vláknu a fotony na vlnové délce pumpy jsou absorbovány médiem za vzniku inverze populace. Nakonec se ve vláknitém médiu generuje stimulované záření pro výstup laseru. Proto je vláknový laser It v podstatě převodníkem vlnových délek.
Rezonanční dutina vláknového laseru se obecně skládá ze dvou stran a dvojice rovinných zrcadel a signál je v dutině přenášen ve formě vlnovodu.