Odborné znalosti

Jaké jsou problémy s fotoelektrickými senzory?

2021-05-08
Jaké jsou důvody pro nestabilní výstupní signál fotoelektrického snímače? Následující situace mohou způsobit, že fotoelektrický snímač detekuje nesprávnou akci objektu:
„Elektrické rušení;
„Abnormální napájení;
• Velikost měřeného objektu;
- Měřený objekt není ve stabilní detekční oblasti senzoru;
Četnost detekce je příliš rychlá.
Protiopatření:
„Dodávejte senzoru stabilní napětí a dodávaný proud musí být větší než aktuální spotřeba senzoru;
„Velikost měřeného objektu musí být větší než standardní detekční objekt nebo velmi malý detekční objekt;
• Rychlost projíždění měřeného objektu musí být nižší než rychlost odezvy snímače;
- Měřený objekt musí být detekován ve stabilním detekčním rozsahu senzoru;
Mohou být přijata odpovídající ochranná opatření, například: stínění ochranných krytů kolem, uzemnění zařízení s vysokým výkonem atd.