FAQ

Jak zvolit metodu chlazení pro polovodičové lasery?

2021-04-21
Běžné způsoby chlazení laserů se dělí na chlazení vzduchem a chlazení vodou. Vypočítejte požadovaný odvod tepla podle výkonu a spotřeby energie laseru, abyste zvolili vhodný způsob chlazení; jeden laser lze obecně přidat přímo pomocí ventilátoru nebo chladicí desky TEC, což je jednoduché a snadné. Mnoho vysoce výkonných laserů volí vodou chlazené desky na základě rozptylu tepla nebo používají chladicí desky a ventilátory TEC.