Odborné znalosti

Správa vláken s vysokou hustotou se potýká se dvěma problémy s ochranou a údržbou

2021-03-31
Širokopásmové připojení ADSL založené na telefonních linkách bylo postupně nahrazeno „optickým vláknem do domácnosti“. Elektroinstalační systém datového centra také stále více využívá síť optických vláken. „Optický měděný ústup“ se stal trendem výstavby datových center. Podle zprávy z průzkumu počet portů optických vláken převýšil počet portů měděných kabelů v datových centrech po celém světě. Uživatelé čelí rostoucímu počtu a hustotě portů optických vláken ve skříních. V éře velkých dat čelí správa optických vláken s vysokou hustotou dvěma hlavním výzvám.
S rychlým růstem datových služeb mají lidé vyšší požadavky na počet a kapacitu datových přenosů, narůstá i výstavba velkých datových center a postupně se využívá přenos 10G. Rozumí se, že realizace přenosu 10G zahrnuje optické vlákno 10G a měděný kabel 10G. Vezměte si jako příklad kroucenou dvojlinku, současné běžné kabely Cat6A a kategorie 7 mohou podporovat až 100 metrů přenosu 10 000 Mega. Spotřeba energie na port je asi 10W a doba zpoždění je asi 4 mikrosekundy.
Modul krátkovlnných optických vláken 10GBase-SR se obvykle používá k optimalizaci multimódových optických vláken laserem OM3, který může podporovat přenos až 3 miliony Mega. Spotřeba energie každého zařízení je asi 3 W a doba zpoždění je menší než 1 mikrosekunda. Naproti tomu optické sítě mají výhody nízké latence, dlouhé vzdálenosti a nízké spotřeby energie.
Za prvé, fyzická ochrana kabelu z optických vláken. Nadměrné ohýbání je hlavní příčinou extra ztráty optického signálu při přenosu optickým vláknem. Optická ztráta způsobená ohnutím viditelného optického vlákna se stává ztrátou Macrobending, takže ochrana poloměru ohybu je důležitým faktorem pro zajištění výkonu optického vlákna. Obecně se požaduje, aby poloměr ohybu optických vláken byl alespoň 20krát větší než průměr kabelů při instalaci a alespoň 10krát větší než je průměr kabelů, jsou-li upevněny. Přebytečné propojky většinou nesplňují požadavky na poloměr ohybu při navíjení.
Kabely z optických vláken, zejména propojky, jsou poměrně křehké. Je třeba věnovat pozornost fyzické ochraně, zejména ochraně přechodové části bodu fúze vlákna a ocasu a kořene propojky. Systém správy vláken s vysokou hustotou by měl mít speciální ochrannou funkci fúzního uzlu a funkci redundantního ukládání vláken ocasu.
Za druhé, údržba datového centra. Životní cyklus elektroinstalace datového centra je obvykle 5-10 let. V tomto období projde integrovaný elektroinstalační systém řadou údržbářských prací, včetně navýšení a změn. Pokud je můstek po dokončení elektroinstalace úhledný a krásný a pak se stává chaotický, pak je to nedostatek plánování a návrhu vedení kabelů, nedostatek vodicích kanálů, můstky nemají kam jít a mohou se jen nahromadit v nepořádku, což povede k mnoha problémům, jako je poloměr ohybu, který nelze chránit, umístění opačného konce propojky nelze najít, hledáním lze ztrácet pouze mnoho času a nečinné porty vedou k plýtvání zdroji atd. €‚
Za třetí, systém kabeláže z optických vláken s vysokou hustotou by měl být ohleduplný. Dobře navržený systém kabeláže z optických vláken s vysokou hustotou může maximalizovat zkrácení doby údržby systému a zlepšit spolehlivost, což umožňuje kabelážnímu systému poskytovat maximální dostupnou kapacitu během celého životního cyklu.
Za tímto účelem musíme nejprve zajistit optimalizovanou kabelovou cestu. Optimální návrh kanálu by měl zahrnovat ochranu poloměru ohybu propojky, dostatečnou kapacitu kabelu a snadné zvýšení a odstranění. Kromě toho je velikost zástrček vláken v systému správy optických vláken s vysokou hustotou kompaktní a těsně uspořádaná, takže operace vytažení určitého portu vlákna nemůže ovlivnit sousední porty vlákna.