Odborné znalosti

DFB laserová dioda

2021-03-13
DFB: Distribuovaný laser se zpětnou vazbou.
V komunikační síti optických vláken je nejběžněji používaným laserem laser s distribuovanou zpětnou vazbou (DFB), což je polovodičový laser s jedním podélným režimem nebo s jednou frekvencí. Jednofrekvenční laser označuje laser s pouze jedním spektrem podélného vidu (spektrální čára) charakteristickým pro polovodičový laser. Může pracovat v systému optických vláken třetí generace s minimálním ztrátovým oknem (1,55 um).
V běžném LD poskytuje potřebnou optickou zpětnou vazbu na svém rozhraní pouze aktivní oblast.
Ale u laserů DFB je zpětná vazba světla distribuována nejen na rozhraní, ale také po celé délce dutiny, jak naznačuje název DFB. Toho je dosaženo vytvořením difrakční mřížky s periodicky se měnícím indexem lomu v dutině.
V DFB laseru je kromě aktivní oblasti přidána oblast řízené vlny a přilehlá k ní. Strukturou této oblasti je vlnitá dielektrická mřížka, jejíž funkcí je částečně odrážet světlo vyzařované do oblasti z aktivní oblasti.
Záření z aktivní oblasti do oblasti řízené vlny je v celé délce dutiny, takže lze uvažovat, že vlnité médium má také zesílení, takže část odražené vlny má zesílení.
Následující obrázek ukazuje strukturu a typické výstupní spektrum DFB laseru.