Odborné znalosti

830nm 850nm diodový laser SLED pro systém OCT

2021-03-13
Systémy OCT v časové doméně (TD-) vyžadují SLED s dobrým spektrálním tvarem, například Gaussian prvního řádu, takže funkce koherence má dobré potlačení postranních laloků. Axiálního nebo hloubkového skenování je dosaženo pohybem referenčního zrcadla. Optický detektor je jednoduchá fotodioda (PD) nebo fotopřijímač, který je připojen ke kartě pro sběr dat (DAQ), která vzorkuje signál OCT a předává data do hostitelského počítače. TD-OCT je typicky omezeno na několik kHz, což je důvod, proč byla časová doména v mnoha lékařských aplikacích nahrazena rychlejšími a citlivějšími systémy s Fourierovou doménou.
Detektor se skládá hlavně z rychlého a stabilního OCT systému, který se skládá z OCT hostitele s utěsněným optickým a hardwarovým systémem a externího počítače nebo dotykové obrazovky pro ovládání systému. Hostitel zahrnuje: optický systém, hardwarový systém a softwarový systém. Jako zdroj světla se používá širokopásmové SLD a pro sběr spektrálního signálu se používá ultravysokorychlostní spektrometr s vysokým rozlišením. Operační software zahrnuje především software pro řízení světelného zdroje a software pro sběr dat.