FAQ

Jak se definuje a měří střední vlnová délka laseru?

2021-03-05
Obecně platí, že střední vlnová délka laseru kalibrovaná produkty Box Optronics je vlnová délka odpovídající středové poloze plné šířky v polovině maxima spektra měřeného při jmenovitém výkonu při určité teplotě. Plná šířka v polovině maxima se vztahuje k vlnové délce odpovídající tomu, když intenzita na obou stranách píku spektra klesne na polovinu píku. rozdíl. Obecně platí, že střední vlnová délka je určena polovodičovým materiálem, ale protože teplota a proud mají větší vliv na vlnovou délku polovodičového laseru, bude středová vlnová délka laseru driftovat se změnami proudu a teploty.