FAQ

Jaké jsou výhody vláknově vázaných výstupních polovodičových laserů?

2021-01-27
Laserový paprsek přímo vystupující z polovodičové laserové jednotky vyzařující světlo je eliptický asymetrický Gaussův paprsek, který má velký úhel divergence a extrémně nerovný bod. V některých oblastech použití se musí tvarovat a bodově uniformovat. Existují dva běžně používané způsoby tvarování: tvarování optické čočky a tvarování spojením vláken. Jednoduché tvarování optické čočky může stlačit paprsek do obdélníku, ale rovnoměrnost bodu je špatná a použití není flexibilní. Prostřednictvím spojování vláken je výstup optického bodu vláknem kruhový symetrický bod s dobrou rovnoměrností a zlepšuje se kvalita paprsku. Vláknová vazba je zároveň důležitým prostředkem k dosažení flexibilního laserového přenosu, který výrazně zvyšuje flexibilitu a provozuschopnost polovodičových laserů. Je flexibilnější a pohodlnější pro použití v lékařských, zpracovatelských a dalších oborech. Box Optronics se zaměřuje na spojování vláken a poskytuje hlavně polovodičové lasery s vlákny.